Koše

Koše – kargá v kuchynských linkách a koše na prádlo do skríň.